Pediatria - kompleksowa opieka

Więcej

Ginekologia Położnictwo

Więcej

Endokrynologia Ginekologiczna

Więcej

Andrologia

Więcej

Seksuologia

Więcej

Specjaliści

dr Krzysztof Tomasz Kucharski Ginekolog Położnik

Specjalista ginekologii i położnictwa.  Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Po stażu podyplomowym pracował w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka. Staż specjalizacyjny I stopnia odbył w Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Medycznego. Staż specjalizacyjny II stopnia oraz wieloletnia praca kliniczna w Instytucie Matki i Dziecka (1985-2003). Autor i współautor publikacji w zakresie położnictwa, wykładowca. Uczestnik wielu sympozjów lekarskich .  Wykładowca w Szkole Położnych. Założyciel i wykładowca szkół rodzenia. Współorganizator i pracownik prywatnego Oddziału Położniczego Szpitala Damiana. ( od 1997 roku ). Współpraca z licznymi czasopismami dla kobiet i dzieci jako ekspert. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Damiana w Oddziale Położniczym i Ginekologicznym. Współwłaściciel  RKK MED Centrum Medyczne. 

Szczególne zainteresowaniapołożnictwo, indywidualna opieka położnicza w ciąży i w czasie porodu, cięcia cesarskie. 
Operacje: histeroskopowe, laparoskopowe, ginekologiczne.
Diagnostyka ultrasonograficzna położnicza i ginekologiczna 
Diagnostyka i leczenie niepłodności.

 

dr Marek Radzki Pediatra

Specjalista chorób dziecięcych II stopnia. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Katedrze Pediatrii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej W Warszawie i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Dziecięcego Szpitala w Warszawie przy ul Niekłańskiej. Jest współtwórcą RKKMED Centrum Medycznego, gdzie prowadzi Specjalistyczną Praktykę Lekarską. Żonaty, ojciec jednego syna                                   

Szczególne zainteresowania to neonatologia, choroby zakażne, szczepienia , leczenie nawracających infekcji i kaszlu, diagnostyka i leczenie alergii.

 

dr Mirosław Czech Specjalista Ortopeda. Chirurg Dziecięcy

Specjalista chirurgii dziecięcej , ortopedii i traumatologii narzadu ruchu II st..  Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie  Staż podyplomowy odbywał, a doświadczenie zawodowe  zdobywał  w Oddziale Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie a  od 1994 w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym tego szpitala. I st. z Chirurgii Dziecięcej zdobył w 1994 r. I st. z Ortopedii i Traumatologii Narządu ruchu zdobył w 1997r. i II st. z Ortopedii  zdobył 2001 r. Od 2009 prowadzi Specjalistyczną  Praktykę Lekarską . Od 1995 roku wykonuje w pełnym zakresie ultrasonograficzną diagnostykę  Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonagraficznego.

Szczególne zainteresowania to ultrasonografia dziecięca - USG st. biodrowych, p-ciemiączkowe głowy,jamy brzusznej. diagnostyka i leczenie wad postawy, diagnostyka i leczenie wnętrostwa, jader wędrujących i stulejki, leczenie urazów i oparzeń.

 

dr n. med. Andrzej Depko, Neurolog, Specjalista Seksuolog

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikowany seksuolog sądowy, kierownik studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” prowadzonych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Prezes Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza. Redaktor naczelny kwartalnika „Seksuologia po dyplomie” wydawanego przez Fundację Promocji Zdrowia Seksualnego. W Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego pełni również funkcję szefa programu szkoleniowego „Akademia Zdrowia Seksualnego”.

Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej oraz Światowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Autor licznych publikacji popularyzujących wiedzę o seksualności człowieka, m.in.:

  • Pytania do seksuologa, WIEDZA I ŻYCIE, 2005. ISBN:83-7184-401-8.
  • Kochaj się długo i zdrowo, Santorski & Co,2008. ISBN: 978-83-7554-078-9.
  • Love story nastolatka. 100 pytań o seks, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009. ISBN:978-83-02-10477-0.
  • Ewa Wanat, Andrzej Depko,” Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie” Wielka Litera, 2012. ISBN: 978-83-63387-48-8.
  • Andrzej Depko, Piotr Radziszewski ( red.) ” Jak przełamać tabu przedwczesnego wytrysku – zasady komunikacji pacjent-lekarz” ER Medical, 2013, ISBN: 978-83-930626-9-0.
  • Andrzej Depko, Piotr Radziszewski ( red.) ”Nowe opcje terapeutyczne u pacjentów z przedwczesnym wytryskiem” ER Medical, 2013, ISBN: 978-83-930626-8-3.
  • Piotr Radziszewski, Andrzej Depko ( red.) ”Wybrane zagadnienia z uroseksuologii dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ” ER Medical, 2015, ISBN: 978-83-64187-07-0.
  • Andrzej Depko, Edyta Hetmanowska, Iga Przybyszewska ” Bez pruderii”, czyli 50 twarzy Polaka w łóżku ” PWN, 2015. ISBN: 978-83-7705-926-9.
  • Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Andrzej Depko, Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, LexisNexis, Wrocław 2011.
  • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. Niepełnosprawność intelektualna-etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Continuo, Wrocław 2012.

 dr n. med. Dariusz Rapa Specjalista Ginekolog Położnik.  Endokrynolog Ginekologiczny. Seksuolog  

Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1992 roku. Tytuł specjalisty seksuologa uzyskał w roku 1999, zaś  doktora nauk medycznych  w  roku 2004.  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń dysfunkcji seksualnych szczególnie w zakresie zaburzeń erekcji (impotencji),  przedwczesnego wytrysku oraz  hypogonadyzmu.  Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.
Ginekologia-Endokrynologia 
Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1992 roku.  W latach 1992-2009 pracował na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w roku 2000, zaś w zakresie endokrynologii w 2013 roku. Od roku 2004 posiada tytuł doktora nauk medycznych.
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu Pacjentek zespołem policystycznych jajników (PCOS), hirsutyzmem, zaburzeniami miesiączkowania, zaburzeniami funkcji tarczycy,  hyperprolaktynemii oraz niepłodności.
Ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej zarówno ginekologicznej jak i położniczej /pierwszy certyfikat  USG w zakresie ginekologii i położnictwa uzyskał w 1997roku/ ponadto wykonuje USG i biopsje celowane tarczycy.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.

dr  n. med. Krzysztof Szczałuba Pediatra Genetyk

Jest specjalistą w zakresie genetyki klinicznej i adiunktem w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Po ukończeniu w 1998 roku studiów na Akademii Medycznej w Warszawie i odbyciu stażu podyplomowego pracował w latach 1999-2001 jako research postdoc na Uniwersytecie w Cincinnati w USA. Od 2001 roku zatrudniony w Poradni Genetycznej Instytutu Matki i Dziecka a także od 2010 roku w Instytucie-Centrum Onkologii w Warszawie. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu neurogenetyki pt. „Charakterystyka kliniczna i molekularna pierwotnej dystonii torsyjnej – próba korelacji genotyp-fenotyp”.
Publikował wyniki prac naukowych m.in. w takich czasopismach jak Neurology, American Journal of Medical Genetics, European Journal of Neurology i Pediatric Neurology. Jest laureatem Nagrody Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka za najlepszą publikację w 2006 roku oraz Nagrody Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się głównie wokół neurogenetyki, zwłaszcza patogenezy całościowych zaburzeń rozwoju, dysmorfologii, a także zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych biologii molekularnej i cytogenetyki w praktyce klinicznej. Jest wykonawcą projektu badawczego dotyczącego zastosowania mikromacierzy w diagnostyce przyczyn autyzmu oraz kierownikiem projektu obejmującego zastosowanie nowoczesnych technik cytogenetyczno-molekularnych w badaniu podłoża wad rozwojowych.
Doktor Krzysztof Szczałuba jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

dr n. med. Ireneusz Marek Salata   Ginekolog Położnik .Endokrynolog. Androlog  

Specjalista: położnik – ginekolog, endokrynolog, androlog. 
Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Katedra Ginekologii i Położnictwa,  Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz zaburzeń endokrynologicznych u kobiet i mężczyzn. Współzałożyciel i wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Posiada tytuł doktora nauk medycznych z endokrynologii. Temat pracy doktorskiej w tematyce andrologicznej. 

Fizjoterapeuta  mgr Anna Łuć

Mgr fizjoterapii  absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydziału Rehabilitacji. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej i sportowej. Ukończyła liczne kursy zawodowe, m.in. PNF, Kinesiologytaping, Medyczny Trening Terapeutyczny, masaż I i II stopnia. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne techniki indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta.Kieruje się holistycznym podejściem do pacjenta.