Pediatria - kompleksowa opieka

Więcej

Ginekologia Położnictwo

Więcej

Endokrynologia Ginekologiczna

Więcej

Andrologia

Więcej

Seksuologia

Więcej

Położnictwo

1.    POŁOŻNICTWO

      a. Przygotowanie do  ciąży.

          - pomagamy w planowaniu ciąży, wykonujemy niezbędne badania oceniające  stan zdrowia przyszłej mamy. W przypadku chorób, wraz z innymi specjalistami, przygotowujemy organizm matki do zwiększonego jego obciążenia  w przebiegu ciąży. Proponujemy, gdy jest taka potrzeba, korekcję diety i stylu życia. Zalecamy działania profilaktyczne, które zastosowane jeszcze w okresie prekoncepcyjnym mogą zapobiec niektórym patologią w ciąży.

   b. Prowadzenie ciąży fizjologicznej oraz patologicznej.

       - prowadzimy ciąże wg. zalecanych standardów i rekomendacji PTG , a przede wszystkim wg. wieloletniego osobistego doświadczenia nabytego podczas pracy w Klinikach w oddziałach położniczych i patologii ciąży jak i pracy w gabinecie o profilu położniczym.

  c. Poród i cięcia cesarskie.

      - podstawą naszej opieki położniczej jest zachowanie jej ciągłości  : prowadzenie ciąży, asystę podczas porodu i opiekę w okresie połogu. Zapewniamy opiekę praktyczne całodobową łącznie z całodobowym kontaktem telefonicznym . Ten model opieki, najbardziej pożądanym przez kobiety, Wzbudza zaufanie do lekarza i jego zaangażowanie, daje poczucie bezpieczeństwa dla matki  i jej dziecka w ciąży i podczas porodu. Porody i cięcia cesarskie odbywają się  w Oddziale Położniczym Centrum Medycznego Damiana.

   d. Szkoła Rodzenia.

   e. Diagnostyka ultrasonograficzna i prenatalna w ciąży ( Aparat USG Voluson )

      - wykonujemy badania usg  ciąży z możliwością obrazowania w technologii 3D i 4D.

        badania w 11-14 tygodniu ciąży tzw. „genetyczne”

        badania wg standardów:  w 18-22 tygodniu ciąży 28 - 32 tyg ciąży i kwalifikujące do porodu .

    - nieinwazyjne test diagnostyczne Test Papp’a , test potrójny

     - test NiFTY

     - inwazyjne badania prenatalne: amniopunkcję diagnostyczną, biopsję trofoblastu.

 

 

dr Krzysztof Tomasz Kucharski

Specjalista ginekologii i położnictwa.  Absolwent Warszawskiej Akademii Medycznej. Po stażu podyplomowym pracował w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka. Staż specjalizacyjny I stopnia odbył w Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Medycznego. Staż specjalizacyjny II stopnia oraz wieloletnia praca kliniczna w Instytucie Matki i Dziecka (1985-2003). Autor i współautor publikacji w zakresie położnictwa, wykładowca. Uczestnik wielu sympozjów lekarskich .  Wykładowca w Szkole Położnych. Założyciel i wykładowca szkół rodzenia. Współorganizator i pracownik prywatnego Oddziału Położniczego Szpitala Damiana. ( od 1997 roku ). Współpraca z licznymi czasopismami dla kobiet i dzieci jako ekspert. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Damiana w Oddziale Położniczym i Ginekologicznym. Współwłaściciel  RKK MED Centrum Medyczne.

dr n. med. Dariusz Rapa  

Specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej i seksuologii.
Ginekologia-Endokrynologia 
Akademię Medyczną w Lublinie ukończył w 1992 roku.  W latach 1992-2009 pracował na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w roku 2000, zaś w zakresie endokrynologii w 2013 roku. Od roku 2004 posiada tytuł doktora nauk medycznych.
Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu Pacjentek zespołem policystycznych jajników (PCOS), hirsutyzmem, zaburzeniami miesiączkowania, zaburzeniami funkcji tarczycy,  hyperprolaktynemii oraz niepłodności.
Ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce ultrasonograficznej zarówno ginekologicznej jak i położniczej /pierwszy certyfikat  USG w zakresie ginekologii i położnictwa uzyskał w 1997roku/ ponadto wykonuje USG i biopsje celowane tarczycy.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego.

Tytuł specjalisty seksuologa uzyskał w roku 1999, zaś  doktora nauk medycznych  w  roku 2004.  Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń dysfunkcji seksualnych szczególnie w zakresie zaburzeń erekcji (impotencji),  przedwczesnego wytrysku oraz  hypogonadyzmu.  Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualne

dr n. med. Ireneusz Marek Salata

Specjalista: ginekologii i położnictwa, endokrynologii i andrologii. 
Wieloletni pracownik Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Katedra Ginekologii i Położnictwa,  Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu niepłodności oraz zaburzeń endokrynologicznych u kobiet i mężczyzn. Współzałożyciel i wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego. Posiada tytuł doktora nauk medycznych z endokrynologii. Temat pracy doktorskiej w tematyce andrologicznej.