Pediatria - kompleksowa opieka

Więcej

Ginekologia Położnictwo

Więcej

Endokrynologia Ginekologiczna

Więcej

Andrologia

Więcej

Seksuologia

Więcej

Genetyka

Z przyjemnością informujemy Państwa o możliwości wykonania w Centrum Medycznym RKKkmed badań genetycznych. Oferta obejmuje aktualnie kilkaset badań genetycznych. Wykonywane są one w renomowanych laboratoriach CGM GENESIS.

Wykonywanie badań genetycznych zalecane jest w neonatologii i pediatrii u dzieci z wadami rozwojowymi, zwlaszcza z wadami mnogimi, z nieprawidłową budową ciała (dysmorfią), z opóźnionym rozwojem, z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niedosłuchem, z niedowidzeniem (zwłaszcza znacznego stopnia ), z wadami serca (z towarzyszącymi innymi wadami lub opóźnieniem rozwoju ), niskorosłością, z zaburzeniami rozwoju płciowego, z obojnaczymi narządami plciowymi.

Wskazaniem do wykonania badań genetycznych są przypadki niepowodzeń rozrodu, poronień samoistnych i niepłodności małżeńskiej. Pomagają w szybkim ustaleniu przyczyn utraty ciąży, określają ryzyko kolejnych poronień, oceniają ryzyko wystapienia wady genetycznej u płodu w kolejnej ciąży i wskazują kierunek dalszych badań diagnostycznych.

Badania genetyczne powinny zostać wykonane u osób z rodzinną predyspozycją do chorób nowotworowych takich, jak rak piersi, rak jajnika, rak jelita grubego, rak tarczycy, rak prostaty, rak płuc, nerki.

Nierozpoznane i nieleczone zakażenia mogą doprowadzić do ciężkich powikłań takich jak uogólnione zakażenie (sepsa). Badania genetyczne w sposób szybszy i lepszy identyfikują patogeny (bakterie, wirusy, pierwotniaki) w porównaniu z metodami klasycznymi (np. posiewy).